MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Cel-Mir-92

Family name MIR-92 (all species)
Seed AUUGCAC
Species Roundworm (Caenorhabditis elegans)
MiRBase ID cel-mir-235
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-92-o54  Aae-Mir-92-o55  Aca-Mir-92-P1a  Aca-Mir-92-P1c  Aca-Mir-92-P2a  Aca-Mir-92-P2c  Ami-Mir-92-P1a  Ami-Mir-92-P1c  Ami-Mir-92-P1d  Ami-Mir-92-P2a  Ami-Mir-92-P2c  Asu-Mir-92  Bfl-Mir-92-o1  Bfl-Mir-92-o2  Bfl-Mir-92-o3  Bfl-Mir-92-o4  Bfl-Mir-92-o5  Bfl-Mir-92-o6  Bfl-Mir-92-o7  Bfl-Mir-92-o8  Bge-Mir-92-o63  Bge-Mir-92-o64  Bge-Mir-92-o65  Bge-Mir-92-o66  Bla-Mir-92-o1  Bla-Mir-92-o2  Bla-Mir-92-o3  Bla-Mir-92-o4  Bla-Mir-92-o5  Bla-Mir-92-o6  Bla-Mir-92-o7  Bla-Mir-92-o8  Bta-Mir-92-P1a  Bta-Mir-92-P1c  Bta-Mir-92-P1d  Bta-Mir-92-P2a  Bta-Mir-92-P2c  Bta-Mir-92-P2d  Cbr-Mir-92-o67  Cbr-Mir-92-o68  Cfa-Mir-92-P1a  Cfa-Mir-92-P1c  Cfa-Mir-92-P1d  Cfa-Mir-92-P2a  Cfa-Mir-92-P2c  Cfa-Mir-92-P2d  Cgi-Mir-92-o32  Cgi-Mir-92-o33  Cgi-Mir-92-o34  Cgi-Mir-92-o35  Cin-Mir-92-o69  Cin-Mir-92-o70  Cin-Mir-92-o71  Cin-Mir-92-o72  Cin-Mir-92-o73  Cin-Mir-92-o74  Cin-Mir-92-o75  Cin-Mir-92-o76  Cin-Mir-92-o77  Cin-Mir-92-o78  Cli-Mir-92-P1a  Cli-Mir-92-P1c  Cli-Mir-92-P2a  Cli-Mir-92-P2c  Cmi-Mir-92-P1a  Cmi-Mir-92-P1b  Cmi-Mir-92-P1c  Cmi-Mir-92-P1d  Cmi-Mir-92-P2a  Cmi-Mir-92-P2b  Cmi-Mir-92-P2c  Cmi-Mir-92-P2d  Cpi-Mir-92-P1a  Cpi-Mir-92-P1c  Cpi-Mir-92-P1d  Cpi-Mir-92-P2a  Cpi-Mir-92-P2c  Cpo-Mir-92-P1a  Cpo-Mir-92-P1c  Cpo-Mir-92-P1d  Cpo-Mir-92-P2a  Cpo-Mir-92-P2c  Cpo-Mir-92-P2d  Csc-Mir-92-P12  Csc-Mir-92-P13  Cte-Mir-92-o36  Cte-Mir-92-o37  Cte-Mir-92-o38  Dan-Mir-92-P3  Dan-Mir-92-P4  Dan-Mir-92-P5  Dan-Mir-92-P6  Dan-Mir-92-P7  Dan-Mir-92-P8  Dma-Mir-92-o46  Dma-Mir-92-o47  Dme-Mir-92-P3  Dme-Mir-92-P4  Dme-Mir-92-P5  Dme-Mir-92-P6  Dme-Mir-92-P7  Dme-Mir-92-P8  Dmo-Mir-92-P3  Dmo-Mir-92-P4  Dmo-Mir-92-P5  Dmo-Mir-92-P6  Dmo-Mir-92-P8  Dno-Mir-92-P1a  Dno-Mir-92-P1c  Dno-Mir-92-P1d  Dno-Mir-92-P2a  Dno-Mir-92-P2c  Dno-Mir-92-P2d  Dpu-Mir-92-o46  Dpu-Mir-92-o47  Dre-Mir-92-P1a1  Dre-Mir-92-P1a2  Dre-Mir-92-P1d  Dre-Mir-92-P2c  Dre-Mir-92-P2d  Dsi-Mir-92-P3  Dsi-Mir-92-P4  Dsi-Mir-92-P5  Dsi-Mir-92-P6  Dsi-Mir-92-P7  Dsi-Mir-92-P8  Dya-Mir-92-P3  Dya-Mir-92-P4  Dya-Mir-92-P5  Dya-Mir-92-P6a  Dya-Mir-92-P6b  Dya-Mir-92-P7  Ebu-Mir-92-P1e  Ebu-Mir-92-P2e  Ebu-Mir-92-P2f  Efe-Mir-92-o39  Efe-Mir-92-o40  Esc-Mir-92  Ete-Mir-92-P1a  Ete-Mir-92-P1c  Ete-Mir-92-P1d  Ete-Mir-92-P2a  Ete-Mir-92-P2c  Ete-Mir-92-P2d  Gga-Mir-92-P1a  Gga-Mir-92-P1c  Gga-Mir-92-P2a  Gga-Mir-92-P2c  Gja-Mir-92-P1a  Gja-Mir-92-P1c  Gja-Mir-92-P1d  Gja-Mir-92-P2a  Gja-Mir-92-P2c  Gmo-Mir-92-P1a1  Gmo-Mir-92-P1a2  Gmo-Mir-92-P2c  Gmo-Mir-92-P2d  Hme-Mir-92-o56  Hme-Mir-92-o57  Hsa-Mir-92-P1a  Hsa-Mir-92-P1c  Hsa-Mir-92-P1d  Hsa-Mir-92-P2a  Hsa-Mir-92-P2c  Hsa-Mir-92-P2d  Isc-Mir-92  Lan-Mir-92-o79a  Lan-Mir-92-o79b  Lan-Mir-92-o80a  Lan-Mir-92-o80b  Lan-Mir-92-o81  Lan-Mir-92-o82  Lan-Mir-92-o83  Lan-Mir-92-o84  Lan-Mir-92-o85  Lch-Mir-92-P1a  Lch-Mir-92-P1d  Lch-Mir-92-P2c  Lch-Mir-92-P2d  Lgi-Mir-92-o28  Lgi-Mir-92-o29-v1  Lgi-Mir-92-o29-v2  Lgi-Mir-92-o30  Lgi-Mir-92-o31  Loc-Mir-92-P1a  Loc-Mir-92-P1d  Loc-Mir-92-P2c  Loc-Mir-92-P2d  Lpo-Mir-92-P9  Lpo-Mir-92-P10  Lpo-Mir-92-P11  Mal-Mir-92-P1a1  Mal-Mir-92-P1a2  Mal-Mir-92-P1d  Mal-Mir-92-P2d  Mdo-Mir-92-P1a  Mdo-Mir-92-P1c  Mdo-Mir-92-P1d  Mdo-Mir-92-P2a  Mdo-Mir-92-P2c  Mdo-Mir-92-P2d  Mml-Mir-92-P1a  Mml-Mir-92-P1c  Mml-Mir-92-P1d  Mml-Mir-92-P2a  Mml-Mir-92-P2c  Mml-Mir-92-P2d  Mmu-Mir-92-P1a  Mmu-Mir-92-P1c  Mmu-Mir-92-P1d  Mmu-Mir-92-P2a  Mmu-Mir-92-P2c  Mmu-Mir-92-P2d  Mun-Mir-92-P1a  Mun-Mir-92-P1c  Mun-Mir-92-P1d  Mun-Mir-92-P2a  Mun-Mir-92-P2c  Npo-Mir-92-o48  Npo-Mir-92-o49  Npo-Mir-92-o50  Oan-Mir-92-P1a5  Oan-Mir-92-P1a6  Oan-Mir-92-P1a7  Oan-Mir-92-P1a8  Oan-Mir-92-P1c  Oan-Mir-92-P1d  Oan-Mir-92-P2a  Oan-Mir-92-P2c  Oan-Mir-92-P2d  Obi-Mir-92  Ocu-Mir-92-P1a  Ocu-Mir-92-P1c  Ocu-Mir-92-P1d  Ocu-Mir-92-P2a  Ocu-Mir-92-P2c  Ocu-Mir-92-P2d  Pbv-Mir-92-P1a  Pbv-Mir-92-P1c  Pbv-Mir-92-P1d  Pbv-Mir-92-P2c  Pfl-Mir-92-o41  Pfl-Mir-92-o42  Pfl-Mir-92-o43  Pfl-Mir-92-o44  Pfl-Mir-92-o45  Pma-Mir-92-P1g  Pma-Mir-92-P1h  Pma-Mir-92-P1o1  Pma-Mir-92-P2g  Pmi-Mir-92-o21  Pmi-Mir-92-o22  Pmi-Mir-92-o23  Pmi-Mir-92-o24  Pmi-Mir-92-o25  Pmi-Mir-92-o26  Pmi-Mir-92-o27  Rno-Mir-92-P1a  Rno-Mir-92-P1c  Rno-Mir-92-P1d  Rno-Mir-92-P2a  Rno-Mir-92-P2c  Rno-Mir-92-P2d  Sha-Mir-92-P1a  Sha-Mir-92-P1c  Sha-Mir-92-P1d  Sha-Mir-92-P2a  Sha-Mir-92-P2c  Sha-Mir-92-P2d  Sko-Mir-92-o9  Sko-Mir-92-o10  Sko-Mir-92-o11  Sko-Mir-92-o12  Sme-Mir-92  Spt-Mir-92-P1a  Spt-Mir-92-P1c  Spt-Mir-92-P1d  Spt-Mir-92-P2a  Spt-Mir-92-P2c  Spu-Mir-92-o13  Spu-Mir-92-o14  Spu-Mir-92-o15  Spu-Mir-92-o16  Spu-Mir-92-o17  Spu-Mir-92-o18  Spu-Mir-92-o19  Spu-Mir-92-o20  Sto-Mir-92-P1a  Sto-Mir-92-P1b  Sto-Mir-92-P1c  Sto-Mir-92-P1d  Sto-Mir-92-P2a  Sto-Mir-92-P2b  Sto-Mir-92-P2c  Tca-Mir-92-o58  Tca-Mir-92-o59  Tca-Mir-92-o60  Tgu-Mir-92-P1a  Tgu-Mir-92-P1c  Tgu-Mir-92-P1d  Tgu-Mir-92-P2a  Tgu-Mir-92-P2c  Tni-Mir-92-P1a1  Tni-Mir-92-P1a2  Tni-Mir-92-P2d  Xbo-Mir-92-o86  Xbo-Mir-92-o87  Xbo-Mir-92-o88  Xbo-Mir-92-o89  Xbo-Mir-92-o90  Xbo-Mir-92-o91  Xla-Mir-92-P1a3  Xla-Mir-92-P1a4  Xla-Mir-92-P1c3  Xla-Mir-92-P1c4  Xla-Mir-92-P1d1  Xla-Mir-92-P1d2  Xla-Mir-92-P2a  Xla-Mir-92-P2c3  Xla-Mir-92-P2c4  Xla-Mir-92-P2d3  Xla-Mir-92-P2d4  Xtr-Mir-92-P1a  Xtr-Mir-92-P1c  Xtr-Mir-92-P1d  Xtr-Mir-92-P2a  Xtr-Mir-92-P2c  Xtr-Mir-92-P2d 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(ce11)
chrI: 6162306-6162369 [-] UCSC Ensembl
Clustered miRNAs
(< 50kb from Mir-92)
Mir-92 chrI: 6162306-6162369 [-] UCSC Ensembl
Mir-1 chrI: 6172677-6172737 [-] UCSC Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
UGCUGAAAAUCGUCCGAAGAUAUCAGGAUCAGGCCUUGGCUGAUUGCAAAAUUGUUCACCGUGAAAAUUAAAUAUUGCACUCUCCCCGGCCUGAUCUGAGAGUAAGGCGAAGCUGAAUUGACUU
Get precursor sequence
Structure
    10    20      30    40    50    60 
UGCUGAAAAUCGUCCGAAGAUA---|  G    UU CU U   A  GUUCACCG 
             UCAG AUCAGGCC GG GA UGCAA AUU    \
             AGUC UAGUCCGG CC CU ACGUU UAA    U
UUCAGUUAAGUCGAAGCGGAAUGAG^  -    C- CU C   A  AUUAAAAG 
 120    110    100     90     80    70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsNo
Tissue expression
 +
Wt Da Ea Mi Yo Yo
Star sequence

Cel-Mir-92_5p*

mirBase accessionMIMAT0020331
Sequence
0- AGGCCUUGGCUGAUUGCAAAAUU -23
Get sequence
Mature sequence

Cel-Mir-92_3p

mirBase accessionMIMAT0000290
Sequence
42- UAUUGCACUCUCCCCGGCCUGA -64
Get sequence
Proposed targets microrna.org: MIMAT0000290
TargetScanWorm: cel-miR-235