MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Dya-Mir-10-P3

Family name MIR-10 (all species)
Seed CCCUGAG
Species Fruit fly (Drosophila yakuba)
MiRBase ID dya-mir-125
Paralogues Dya-Mir-10-P1  Dya-Mir-10-P2  Dya-Mir-10-P4 
Orthologues Aae-Mir-10-P3  Aca-Mir-10-P3b  Aca-Mir-10-P3c  Aca-Mir-10-P3d  Ami-Mir-10-P3b  Ami-Mir-10-P3c  Ami-Mir-10-P3d  Asu-Mir-10-P3  Bfl-Mir-10-P3  Bge-Mir-10-P3  Bla-Mir-10-P3  Bpl-Mir-10-P3  Bta-Mir-10-P3b  Bta-Mir-10-P3c  Bta-Mir-10-P3d  Cbr-Mir-10-P3m  Cbr-Mir-10-P3n  Cel-Mir-10-P3m  Cel-Mir-10-P3n  Cfa-Mir-10-P3b  Cfa-Mir-10-P3c  Cfa-Mir-10-P3d  Cgi-Mir-10-P3  Cin-Mir-10-P3  Cli-Mir-10-P3c  Cli-Mir-10-P3d  Cmi-Mir-10-P3d  Cpi-Mir-10-P3b  Cpi-Mir-10-P3c  Cpi-Mir-10-P3d  Cpo-Mir-10-P3b  Cpo-Mir-10-P3c  Cpo-Mir-10-P3d  Csc-Mir-10-P3r1  Csc-Mir-10-P3r2  Cte-Mir-10-P3  Dan-Mir-10-P3  Dma-Mir-10-P3  Dme-Mir-10-P3  Dmo-Mir-10-P3  Dno-Mir-10-P3c  Dno-Mir-10-P3d  Dpu-Mir-10-P3  Dre-Mir-10-P3b1  Dre-Mir-10-P3b2  Dre-Mir-10-P3c1  Dre-Mir-10-P3c2  Dre-Mir-10-P3d1  Dre-Mir-10-P3d2  Dsi-Mir-10-P3  Ebu-Mir-10-P3e  Ebu-Mir-10-P3f  Efe-Mir-10-P3g  Efe-Mir-10-P3h  Efe-Mir-10-P3i  Esc-Mir-10-P3  Ete-Mir-10-P3b  Ete-Mir-10-P3c  Ete-Mir-10-P3d  Gga-Mir-10-P3c  Gga-Mir-10-P3d  Gja-Mir-10-P3b  Gja-Mir-10-P3c  Gja-Mir-10-P3d  Gmo-Mir-10-P3b1  Gmo-Mir-10-P3b2  Gmo-Mir-10-P3c2  Gmo-Mir-10-P3d1  Gmo-Mir-10-P3d2  Hsa-Mir-10-P3b  Hsa-Mir-10-P3c  Hsa-Mir-10-P3d  Isc-Mir-10-P3  Lan-Mir-10-P3  Lch-Mir-10-P3b  Lch-Mir-10-P3c  Lch-Mir-10-P3d  Lgi-Mir-10-P3  Loc-Mir-10-P3b  Loc-Mir-10-P3c  Loc-Mir-10-P3d  Lpo-Mir-10-P3o  Lpo-Mir-10-P3p  Lpo-Mir-10-P3q  Mal-Mir-10-P3b1  Mal-Mir-10-P3b2  Mal-Mir-10-P3c2  Mal-Mir-10-P3d1  Mal-Mir-10-P3d2  Mdo-Mir-10-P3c  Mdo-Mir-10-P3d  Mml-Mir-10-P3b  Mml-Mir-10-P3c  Mml-Mir-10-P3d  Mmu-Mir-10-P3b  Mmu-Mir-10-P3c  Mmu-Mir-10-P3d  Mun-Mir-10-P3b  Mun-Mir-10-P3c  Mun-Mir-10-P3d  Nve-Mir-10  Oan-Mir-10-P3b  Oan-Mir-10-P3c  Oan-Mir-10-P3d  Obi-Mir-10-P3  Ocu-Mir-10-P3b  Ocu-Mir-10-P3c  Ocu-Mir-10-P3d  Ovu-Mir-10-P3  Pbv-Mir-10-P3b  Pbv-Mir-10-P3c  Pbv-Mir-10-P3d  Pfl-Mir-10-P3j1  Pfl-Mir-10-P3j2  Pfl-Mir-10-P3k  Pfl-Mir-10-P3l  Pma-Mir-10-P3o1  Pma-Mir-10-P3o2  Pmi-Mir-10-P3  Rno-Mir-10-P3b  Rno-Mir-10-P3c  Rno-Mir-10-P3d  Sha-Mir-10-P3b  Sha-Mir-10-P3c  Sha-Mir-10-P3d  Sko-Mir-10-P3  Sme-Mir-10-P3s  Sme-Mir-10-P3t  Sme-Mir-10-P3u  Spt-Mir-10-P3b  Spt-Mir-10-P3c  Spt-Mir-10-P3d  Spu-Mir-10-P3  Sto-Mir-10-P3b  Sto-Mir-10-P3c  Sto-Mir-10-P3d  Tca-Mir-10-P3  Tgu-Mir-10-P3c  Tgu-Mir-10-P3d  Tni-Mir-10-P3b2  Tni-Mir-10-P3d1  Tni-Mir-10-P3d2  Xbo-Mir-10-P3  Xla-Mir-10-P3b  Xla-Mir-10-P3c3  Xla-Mir-10-P3c4  Xla-Mir-10-P3d3  Xla-Mir-10-P3d4  Xtr-Mir-10-P3b  Xtr-Mir-10-P3c  Xtr-Mir-10-P3d 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Eumetazoa
Genome context
(Drosophila_yakuba.dyak_caf1.dna.toplevel)
2R: 4989142-4989201 [+] UCSC Ensembl
Clustered miRNAs
(< 50kb from Mir-10-P3)
Mir-10-P2 2R: 4988231-4988291 [+] UCSC Ensembl
Let-7 2R: 4988844-4988903 [+] UCSC Ensembl
Mir-10-P3 2R: 4989142-4989201 [+] UCSC Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
GUGACAUGUGCAAAUGUUUGUAUGGCUGAUUCCCUGAGACCCUAACUUGUGACUUUUAAUACCAGUUUCACAAGUUUUGAUCUCCGGUAUUGGACGCAAACUUGCUGAUGUUAGUAAAAA
Get precursor sequence
Structure
    10      20    30    40    50     
GUGACAUGUGCAAAUGU----|  AUGG UG UC U  CCCU     CUUUUAA 
           UUGU  C AU CC GAGA  AACUUGUGA    \
           AACG  G UA GG CUCU  UUGAACACU    U
AAAAAUGAUUGUAGUCGUUCA^  CA-- GU U- C  AGUU     UUGACCA 
.    110    100     90     80    70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsNo
Tissue expression
 +
He Wh
Mature sequence

Dya-Mir-10-P3_5p

mirBase accessionMIMAT0009096
Sequence
0- UCCCUGAGACCCUAACUUGUGA -22
Get sequence
Star sequence

Dya-Mir-10-P3_3p*

mirBase accessionNone
Sequence
39- ACAAGUUUUGAUCUCCGGUAU -60
Get sequence