MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Cel-Mir-10-P3n

Family name MIR-10 (all species)
Seed CCCUGAG
Species Roundworm (Caenorhabditis elegans)
MiRBase ID cel-mir-237
Paralogues Cel-Mir-10-P1  Cel-Mir-10-P2  Cel-Mir-10-P3m 
Orthologues Aae-Mir-10-P3  Asu-Mir-10-P3  Bfl-Mir-10-P3  Bge-Mir-10-P3  Bla-Mir-10-P3  Bpl-Mir-10-P3  Cbr-Mir-10-P3n  Cgi-Mir-10-P3  Cin-Mir-10-P3  Cte-Mir-10-P3  Dan-Mir-10-P3  Dma-Mir-10-P3  Dme-Mir-10-P3  Dmo-Mir-10-P3  Dpu-Mir-10-P3  Dsi-Mir-10-P3  Dya-Mir-10-P3  Esc-Mir-10-P3  Isc-Mir-10-P3  Lan-Mir-10-P3  Lgi-Mir-10-P3  Nve-Mir-10  Obi-Mir-10-P3  Ovu-Mir-10-P3  Pmi-Mir-10-P3  Sko-Mir-10-P3  Spu-Mir-10-P3  Tca-Mir-10-P3  Xbo-Mir-10-P3 
Node of Origin (locus) Caenorhabditis
Node of Origin (family) Eumetazoa
Genome context
(ce11)
chrX: 8154099-8154157 [+] UCSC Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
CAAGCUGUUCAAAACUUCUACAUUGCGUGGUCCCUGAGAAUUCUCGAACAGCUUCAAAGUGUUCAAGCUGUCGAGUUUUGUCAAGGACCAAACAAUAGAAGAUCACUUGGGAACAAUCA
Get precursor sequence
Structure
    10    20     30    40    50     
CAAGCUGUUCAAAACUUCUAC--|  CG   C  G UU   A   UCAAA 
            AUUG UGGUCC UGA AA CUCGA CAGCU   G
            UAAC ACCAGG ACU UU GAGCU GUCGA   U
ACUAACAAGGGUUCACUAGAAGA^  AA   A  G UU   -   ACUUG 
    110    100    90    80     70    60
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsNo
Tissue expression
 +
Wt Da Ea Mi Yo Yo
Mature sequence

Cel-Mir-10-P3n_5p

mirBase accessionMIMAT0000292
Sequence
0- UCCCUGAGAAUUCUCGAACAGCU -23
Get sequence
Proposed targets microrna.org: MIMAT0000292
TargetScanWorm: cel-miR-237
Star sequence

Cel-Mir-10-P3n_3p*

mirBase accessionMIMAT0020333
Sequence
37- CUGUCGAGUUUUGUCAAGGACC -59
Get sequence