MirGeneDB

MirGeneDB ID

Asu-Mir-8

Family name MIR-8 (all species)
Seed AAUACUG
Species Large roundworm (Ascaris suum)
MiRBase ID asu-mir-236
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-8  Aca-Mir-8-P1a  Aca-Mir-8-P2a  Aca-Mir-8-P3a  Ami-Mir-8-P1a  Ami-Mir-8-P2a  Ami-Mir-8-P3a  Bfl-Mir-8-P1  Bfl-Mir-8-P2-v1  Bfl-Mir-8-P2-v2  Bfl-Mir-8-P3  Bge-Mir-8  Bta-Mir-8-P1a  Bta-Mir-8-P1b  Bta-Mir-8-P2a  Bta-Mir-8-P2b  Bta-Mir-8-P3a  Cbr-Mir-8  Cel-Mir-8  Cfa-Mir-8-P1a  Cfa-Mir-8-P1b  Cfa-Mir-8-P2a  Cfa-Mir-8-P2b  Cfa-Mir-8-P3a  Cgi-Mir-8  Cin-Mir-8-P1  Cin-Mir-8-P2  Cin-Mir-8-P2-as  Cli-Mir-8-P1a  Cli-Mir-8-P2a  Cli-Mir-8-P3a  Cpi-Mir-8-P1a  Cpi-Mir-8-P2a  Cpi-Mir-8-P3a  Cpo-Mir-8-P1a  Cpo-Mir-8-P1b  Cpo-Mir-8-P2a  Cpo-Mir-8-P2b  Cpo-Mir-8-P3a  Cte-Mir-8  Dan-Mir-8  Dme-Mir-8  Dmo-Mir-8  Dno-Mir-8-P1a  Dno-Mir-8-P1b  Dno-Mir-8-P2a  Dno-Mir-8-P3a  Dpu-Mir-8  Dre-Mir-8-P1a  Dre-Mir-8-P1b  Dre-Mir-8-P2a  Dre-Mir-8-P2b  Dre-Mir-8-P3a  Dre-Mir-8-P3b  Efe-Mir-8-P4  Efe-Mir-8-P5  Efe-Mir-8-P6  Ete-Mir-8-P1a  Ete-Mir-8-P1b  Ete-Mir-8-P2a  Ete-Mir-8-P2b  Ete-Mir-8-P3a  Gga-Mir-8-P1a  Gga-Mir-8-P2a  Gga-Mir-8-P3a  Hme-Mir-8  Hsa-Mir-8-P1a  Hsa-Mir-8-P1b  Hsa-Mir-8-P2a  Hsa-Mir-8-P2b  Hsa-Mir-8-P3a  Isc-Mir-8  Lan-Mir-8  Lgi-Mir-8  Mdo-Mir-8-P1a  Mdo-Mir-8-P1b  Mdo-Mir-8-P2a  Mdo-Mir-8-P2b  Mdo-Mir-8-P3a  Mml-Mir-8-P1a  Mml-Mir-8-P1b  Mml-Mir-8-P2a  Mml-Mir-8-P2b  Mml-Mir-8-P3a  Mmu-Mir-8-P1a  Mmu-Mir-8-P1b  Mmu-Mir-8-P2a  Mmu-Mir-8-P2b  Mmu-Mir-8-P3a  Oan-Mir-8-P1a  Oan-Mir-8-P1b  Oan-Mir-8-P2a  Oan-Mir-8-P2b  Oan-Mir-8-P3a  Ocu-Mir-8-P1a  Ocu-Mir-8-P1b  Ocu-Mir-8-P2a  Ocu-Mir-8-P2b  Ocu-Mir-8-P3a  Pfl-Mir-8  Pmi-Mir-8  Rno-Mir-8-P1a  Rno-Mir-8-P1b  Rno-Mir-8-P2a  Rno-Mir-8-P2b  Rno-Mir-8-P3a  Sha-Mir-8-P1a  Sha-Mir-8-P1b  Sha-Mir-8-P2a  Sha-Mir-8-P2b  Sha-Mir-8-P3a  Sko-Mir-8  Spu-Mir-8  Sto-Mir-8-P1a  Sto-Mir-8-P2a  Sto-Mir-8-P3a  Tgu-Mir-8-P1a  Tgu-Mir-8-P2a  Xtr-Mir-8-P1a  Xtr-Mir-8-P2a  Xtr-Mir-8-P3a 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(ASU_PRJNA80881_plustraces)
Scaffold170: 135111-135169 [-]
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
AAAUAGCAUCAGAAAUGUUGAUUGGCUGUCGUCCUACCUGCAAGUUAUUAGAGUGAAUAAUGACGUCUAAUACUGUCAGGUAAUGACGACAGCUUGUCCUCUAGGAAGUAUAUGACUCC
Get precursor sequence
Structure
    10     20    30     40    50     
AAAUAGCAUCAGAAAUGUU--  U     C-|   CA  U   GUGAAU 
           GAU GGCUGUCGUC UACCUG AGU AUUAGA   \
           CUG UCGACAGCAG AUGGAC UCA UAAUCU   A
CCUCAGUAUAUGAAGGAUCUC  U     UA^   UG  -   GCAGUA 
    110    100    90    80     70    60
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsUGUG in loop
Tissue expression
 +
0h 11 12 24 46 64 6d 7d 8d 96 Em La Ov Se Sp Te Zy
Star sequence

Asu-Mir-8_5p* (predicted)

MirBase accessionMIMAT0021505
Sequence
0- GUCCUACCUGCAAGUUAUUAGA -22
Get sequence
Mature sequence

Asu-Mir-8_3p

MirBase accessionMIMAT0021506
Sequence
37- UAAUACUGUCAGGUAAUGACGA -59
Get sequence