MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Pfl-Mir-7

Family name MIR-7 (all species)
Seed GGAAGAC
Species Ptychodera (Ptychodera flava)
MiRBase ID
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-7  Aca-Mir-7-P1  Aca-Mir-7-P2  Aca-Mir-7-P4  Ami-Mir-7-P1  Ami-Mir-7-P2  Ami-Mir-7-P3  Ami-Mir-7-P4  Asu-Mir-7  Bfl-Mir-7  Bge-Mir-7  Bla-Mir-7  Bpl-Mir-7-P18  Bpl-Mir-7-P19  Bta-Mir-7-P1  Bta-Mir-7-P2  Bta-Mir-7-P4  Cfa-Mir-7-P1  Cfa-Mir-7-P2  Cfa-Mir-7-P4  Cgi-Mir-7  Cin-Mir-7  Cli-Mir-7-P1  Cli-Mir-7-P2  Cli-Mir-7-P3  Cli-Mir-7-P4  Cmi-Mir-7-P1  Cmi-Mir-7-P2  Cmi-Mir-7-P4  Cpi-Mir-7-P1  Cpi-Mir-7-P2  Cpi-Mir-7-P3  Cpi-Mir-7-P4  Cpo-Mir-7-P1  Cpo-Mir-7-P2  Cpo-Mir-7-P4  Csc-Mir-7-P14  Csc-Mir-7-P15  Cte-Mir-7  Dan-Mir-7  Dma-Mir-7  Dme-Mir-7  Dmo-Mir-7  Dno-Mir-7-P1  Dno-Mir-7-P2  Dno-Mir-7-P4  Dpu-Mir-7-P9  Dpu-Mir-7-P10  Dre-Mir-7-P1a  Dre-Mir-7-P1b  Dre-Mir-7-P2b  Dre-Mir-7-P3  Dre-Mir-7-P4b  Dsi-Mir-7  Dya-Mir-7  Ebu-Mir-7-P5  Ebu-Mir-7-P6  Ebu-Mir-7-P7  Ebu-Mir-7-P8  Efe-Mir-7-P11  Efe-Mir-7-P12  Efe-Mir-7-P13  Esc-Mir-7  Ete-Mir-7-P1  Ete-Mir-7-P2  Ete-Mir-7-P4  Gga-Mir-7-P1  Gga-Mir-7-P2c  Gga-Mir-7-P2d  Gga-Mir-7-P4  Gja-Mir-7-P1  Gja-Mir-7-P2  Gja-Mir-7-P4  Gmo-Mir-7-P1a  Gmo-Mir-7-P1b  Gmo-Mir-7-P2a  Gmo-Mir-7-P3  Gmo-Mir-7-P4a  Hme-Mir-7  Hsa-Mir-7-P1  Hsa-Mir-7-P2  Hsa-Mir-7-P4  Isc-Mir-7  Lan-Mir-7  Lch-Mir-7-P1  Lch-Mir-7-P2  Lch-Mir-7-P3  Lch-Mir-7-P4  Lgi-Mir-7  Loc-Mir-7-P1  Loc-Mir-7-P2  Loc-Mir-7-P3  Loc-Mir-7-P4  Loc-Mir-7-P4-as  Lpo-Mir-7  Mal-Mir-7-P1a  Mal-Mir-7-P2a  Mal-Mir-7-P3  Mal-Mir-7-P4a  Mdo-Mir-7-P1  Mdo-Mir-7-P2  Mdo-Mir-7-P4  Mml-Mir-7-P1  Mml-Mir-7-P2  Mml-Mir-7-P4  Mmu-Mir-7-P1  Mmu-Mir-7-P2  Mmu-Mir-7-P4  Mun-Mir-7-P1e  Mun-Mir-7-P1f  Mun-Mir-7-P2  Mun-Mir-7-P3  Mun-Mir-7-P4  Npo-Mir-7  Oan-Mir-7-P1  Oan-Mir-7-P2  Obi-Mir-7  Ocu-Mir-7-P1  Ocu-Mir-7-P2  Ocu-Mir-7-P4  Ovu-Mir-7  Pbv-Mir-7-P1  Pbv-Mir-7-P2  Pbv-Mir-7-P4  Pma-Mir-7-o1  Pma-Mir-7-o2  Pma-Mir-7-o3  Pma-Mir-7-o4  Pmi-Mir-7  Rno-Mir-7-P1  Rno-Mir-7-P2  Rno-Mir-7-P4  Sha-Mir-7-P1  Sha-Mir-7-P2  Sha-Mir-7-P4  Sko-Mir-7  Sme-Mir-7-P20  Sme-Mir-7-P21  Sme-Mir-7-P22  Sme-Mir-7-P23  Spt-Mir-7-P1  Spt-Mir-7-P2  Spt-Mir-7-P3  Spt-Mir-7-P4  Spu-Mir-7  Sto-Mir-7-P1  Sto-Mir-7-P2  Sto-Mir-7-P4  Tca-Mir-7  Tgu-Mir-7-P1  Tgu-Mir-7-P2  Tgu-Mir-7-P4  Tni-Mir-7-P3  Xbo-Mir-7  Xla-Mir-7-P1c  Xla-Mir-7-P1d  Xla-Mir-7-P2e  Xla-Mir-7-P2f  Xla-Mir-7-P3a  Xla-Mir-7-P3b  Xtr-Mir-7-P1  Xtr-Mir-7-P2  Xtr-Mir-7-P3 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(Pfl)
LD347705.1: 18505-18566 [-]
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
CAUGGCAAUCAAUUGAUGUCACUCACGGUAUGGAAGACUAGUGAUUUUGUUGUUGUUGCUAGCUUACAAACAAAAAAUCACAGUCAUCCAUUACUGUGUGUGAAAAUGACAACAAAACACAA
Get precursor sequence
Structure
    10     20     30    40    50    60 
CAUGGCAAUCAAUUGAUG-  U   -|  A  A    G  UUGUUGCU 
          UCAC CACGGU AUGGA GACU GUGAUUUU UUG    A
          AGUG GUGUCA UACCU CUGA CACUAAAA AAC    G
AACACAAAACAACAGUAAA  U   U^  A  -    -  AAACAUUC 
120    110    100    90     80     70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU Unknown
MotifsUG at 5p(-14), CNNC at 3p(+17)
Tissue expression
 +
To
Mature sequence

Pfl-Mir-7_5p

mirBase accessionNone
Sequence
0- UGGAAGACUAGUGAUUUUGUUG -22
Get sequence
Star sequence

Pfl-Mir-7_3p* (predicted)

mirBase accessionNone
Sequence
42- AAAAAUCACAGUCAUCCAUU -62
Get sequence