MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Ebu-Mir-204

Family name MIR-204 (all species)
Seed UCCCUUU
Species Inshore hagfish (Eptatretus burgeri)
MiRBase ID
Paralogues
Orthologues Aca-Mir-204-P1  Aca-Mir-204-P2  Ami-Mir-204-P1  Ami-Mir-204-P2  Ami-Mir-204-P4  Bta-Mir-204-P1  Bta-Mir-204-P2  Cfa-Mir-204-P1  Cfa-Mir-204-P2  Cli-Mir-204-P1  Cli-Mir-204-P2  Cli-Mir-204-P4  Cmi-Mir-204-P1  Cmi-Mir-204-P2  Cmi-Mir-204-P4  Cpi-Mir-204-P1  Cpi-Mir-204-P2  Cpi-Mir-204-P4  Cpo-Mir-204-P1  Cpo-Mir-204-P2  Dno-Mir-204-P1  Dno-Mir-204-P2  Dre-Mir-204-P1a  Dre-Mir-204-P1b  Dre-Mir-204-P2  Ete-Mir-204-P2  Gga-Mir-204-P1  Gga-Mir-204-P2  Gga-Mir-204-P4  Gja-Mir-204-P1  Gja-Mir-204-P2  Gja-Mir-204-P4  Gmo-Mir-204-P1a  Gmo-Mir-204-P1b  Gmo-Mir-204-P2  Hsa-Mir-204-P1  Hsa-Mir-204-P2  Lch-Mir-204-P1  Lch-Mir-204-P2  Lch-Mir-204-P4  Loc-Mir-204-P1  Loc-Mir-204-P2  Mal-Mir-204-P1b  Mal-Mir-204-P2  Mdo-Mir-204-P1  Mdo-Mir-204-P2  Mml-Mir-204-P1  Mml-Mir-204-P2  Mmu-Mir-204-P1  Mmu-Mir-204-P2  Mun-Mir-204-P1  Mun-Mir-204-P2  Mun-Mir-204-P4  Oan-Mir-204-P1  Oan-Mir-204-P2  Ocu-Mir-204-P1  Ocu-Mir-204-P2  Pbv-Mir-204-P1  Pbv-Mir-204-P2  Pbv-Mir-204-P4  Pma-Mir-204  Rno-Mir-204-P1  Rno-Mir-204-P2  Sha-Mir-204-P1  Sha-Mir-204-P2  Spt-Mir-204-P1  Spt-Mir-204-P2  Spt-Mir-204-P4  Sto-Mir-204-P1  Sto-Mir-204-P2  Sto-Mir-204-P4  Tgu-Mir-204-P1  Tgu-Mir-204-P2  Tgu-Mir-204-P4  Tni-Mir-204-P1b  Tni-Mir-204-P2  Xla-Mir-204-P1c  Xla-Mir-204-P1d  Xla-Mir-204-P2a  Xla-Mir-204-P2b  Xtr-Mir-204-P1  Xtr-Mir-204-P2 
Node of Origin (locus) Vertebrata
Node of Origin (family) Vertebrata
Genome context
(Eburgeri_3)
FYBX02010610.1: 177929-177986 [-] UCSC Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
ACACAACUCAAAAGGGUGAAACUGAAAGGUUUCCCUUUGUUAUCCUAUGCCUUGAUUAUGUGCCGAGGCAUGGAGCACAAGAGGAAACCUUUUUGUCUUCAAGAUCACAACCAGGAAA
Get precursor sequence
Structure
    10     20     30    40    50     
ACACAACUCAAAAGGGU-  -| U      C   UA  U   UGAUUA 
         GAA AC GAAAGGUUUCC UUUGU UCC AUGCCU   \
         CUU UG UUUUCCAAAGG GAACA AGG UACGGA   U
AAAGGACCAACACUAGAA  C^ U      A   CG  -   GCCGUG 
   110    100    90    80     70    60
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsUG at 5p(-14)
Tissue expression
 +
To
Mature sequence

Ebu-Mir-204_5p

mirBase accessionNone
Sequence
0- UUCCCUUUGUUAUCCUAUGCCU -22
Get sequence
Star sequence

Ebu-Mir-204_3p* (predicted)

mirBase accessionNone
Sequence
37- GCAUGGAGCACAAGAGGAAAC -58
Get sequence