MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Dan-Mir-133

Family name MIR-133 (all species)
Seed UGGUCCC
Species Fruit fly (Drosophila ananassae)
MiRBase ID dan-mir-133
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-133  Aca-Mir-133-P1-v1  Aca-Mir-133-P1-v2  Aca-Mir-133-P2-v1  Aca-Mir-133-P2-v2  Aca-Mir-133-P3-v1  Aca-Mir-133-P3-v2  Aca-Mir-133-P4-v1  Aca-Mir-133-P4-v2  Ami-Mir-133-P1-v1  Ami-Mir-133-P1-v2  Ami-Mir-133-P2-v1  Ami-Mir-133-P2-v2  Ami-Mir-133-P3-v1  Ami-Mir-133-P3-v2  Ami-Mir-133-P4-v1  Ami-Mir-133-P4-v2  Asu-Mir-133  Bfl-Mir-133-v1  Bfl-Mir-133-v2  Bge-Mir-133  Bla-Mir-133-v1  Bla-Mir-133-v2  Bta-Mir-133-P1-v1  Bta-Mir-133-P1-v2  Bta-Mir-133-P2-v1  Bta-Mir-133-P2-v2  Bta-Mir-133-P3-v1  Bta-Mir-133-P3-v2  Cbr-Mir-133  Cel-Mir-133  Cfa-Mir-133-P1-v1  Cfa-Mir-133-P1-v2  Cfa-Mir-133-P2-v1  Cfa-Mir-133-P2-v2  Cfa-Mir-133-P3-v1  Cfa-Mir-133-P3-v2  Cgi-Mir-133  Cin-Mir-133  Cli-Mir-133-P1-v1  Cli-Mir-133-P1-v2  Cli-Mir-133-P2-v1  Cli-Mir-133-P2-v2  Cli-Mir-133-P3-v1  Cli-Mir-133-P3-v2  Cli-Mir-133-P4-v1  Cli-Mir-133-P4-v2  Cmi-Mir-133-P1-v1  Cmi-Mir-133-P1-v2  Cmi-Mir-133-P3-v1  Cmi-Mir-133-P3-v2  Cmi-Mir-133-P4-v1  Cmi-Mir-133-P4-v2  Cpi-Mir-133-P1-v1  Cpi-Mir-133-P1-v2  Cpi-Mir-133-P2-v1  Cpi-Mir-133-P2-v2  Cpi-Mir-133-P3-v1  Cpi-Mir-133-P3-v2  Cpi-Mir-133-P4-v1  Cpi-Mir-133-P4-v2  Cpo-Mir-133-P1-v1  Cpo-Mir-133-P1-v2  Cpo-Mir-133-P2-v1  Cpo-Mir-133-P2-v2  Cpo-Mir-133-P3-v1  Cpo-Mir-133-P3-v2  Csc-Mir-133-P18  Csc-Mir-133-P19a  Csc-Mir-133-P19b  Cte-Mir-133  Dma-Mir-133  Dme-Mir-133  Dmo-Mir-133  Dno-Mir-133-P1-v1  Dno-Mir-133-P1-v2  Dno-Mir-133-P2-v1  Dno-Mir-133-P2-v2  Dno-Mir-133-P3-v1  Dno-Mir-133-P3-v2  Dpu-Mir-133  Dre-Mir-133-P1-v1  Dre-Mir-133-P1-v2  Dre-Mir-133-P2a-v1  Dre-Mir-133-P2a-v2  Dre-Mir-133-P2b-v1  Dre-Mir-133-P2b-v2  Dre-Mir-133-P3-v1  Dre-Mir-133-P3-v2  Dsi-Mir-133  Dya-Mir-133  Ebu-Mir-133-P5a-v1  Ebu-Mir-133-P5a-v2  Ebu-Mir-133-P5b-v1  Ebu-Mir-133-P5b-v2  Ebu-Mir-133-P6a-v1  Ebu-Mir-133-P6a-v2  Ebu-Mir-133-P6b-v1  Ebu-Mir-133-P6b-v2  Ebu-Mir-133-P7-v1  Ebu-Mir-133-P7-v2  Ebu-Mir-133-P8-v1  Ebu-Mir-133-P8-v2  Efe-Mir-133  Esc-Mir-133  Ete-Mir-133-P1-v1  Ete-Mir-133-P1-v2  Ete-Mir-133-P2-v1  Ete-Mir-133-P2-v2  Ete-Mir-133-P3-v1  Ete-Mir-133-P3-v2  Gga-Mir-133-P1-v1  Gga-Mir-133-P1-v2  Gga-Mir-133-P2-v1  Gga-Mir-133-P2-v2  Gga-Mir-133-P3-v1  Gga-Mir-133-P3-v2  Gga-Mir-133-P4-v1  Gga-Mir-133-P4-v2  Gja-Mir-133-P1-v1  Gja-Mir-133-P1-v2  Gja-Mir-133-P2-v1  Gja-Mir-133-P2-v2  Gja-Mir-133-P3-v1  Gja-Mir-133-P3-v2  Gja-Mir-133-P4-v1  Gja-Mir-133-P4-v2  Gmo-Mir-133-P1-v1  Gmo-Mir-133-P1-v2  Gmo-Mir-133-P2a-v1  Gmo-Mir-133-P2a-v2  Gmo-Mir-133-P3-v1  Gmo-Mir-133-P3-v2  Hme-Mir-133  Hsa-Mir-133-P1-v1  Hsa-Mir-133-P1-v2  Hsa-Mir-133-P2-v1  Hsa-Mir-133-P2-v2  Hsa-Mir-133-P3-v1  Hsa-Mir-133-P3-v2  Isc-Mir-133  Lan-Mir-133  Lch-Mir-133-P1  Lch-Mir-133-P2  Lch-Mir-133-P3  Lch-Mir-133-P4  Lgi-Mir-133  Loc-Mir-133-P1-v1  Loc-Mir-133-P1-v2  Loc-Mir-133-P2-v1  Loc-Mir-133-P2-v2  Loc-Mir-133-P3-v1  Loc-Mir-133-P3-v2  Lpo-Mir-133-P11  Lpo-Mir-133-P12  Lpo-Mir-133-P13  Lpo-Mir-133-P14  Lpo-Mir-133-P15  Mal-Mir-133-P1-v1  Mal-Mir-133-P1-v2  Mal-Mir-133-P2a-v1  Mal-Mir-133-P2a-v2  Mal-Mir-133-P3-v1  Mal-Mir-133-P3-v2  Mdo-Mir-133-P1-v1  Mdo-Mir-133-P1-v2  Mdo-Mir-133-P2-v1  Mdo-Mir-133-P2-v2  Mdo-Mir-133-P3-v1  Mdo-Mir-133-P3-v2  Mml-Mir-133-P1-v1  Mml-Mir-133-P1-v2  Mml-Mir-133-P2-v1  Mml-Mir-133-P2-v2  Mml-Mir-133-P3-v1  Mml-Mir-133-P3-v2  Mmu-Mir-133-P1-v1  Mmu-Mir-133-P1-v2  Mmu-Mir-133-P2-v1  Mmu-Mir-133-P2-v2  Mmu-Mir-133-P3-v1  Mmu-Mir-133-P3-v2  Mun-Mir-133-P1-v1  Mun-Mir-133-P1-v2  Mun-Mir-133-P2-v1  Mun-Mir-133-P2-v2  Mun-Mir-133-P3-v1  Mun-Mir-133-P3-v2  Mun-Mir-133-P4-v1  Mun-Mir-133-P4-v2  Npo-Mir-133-P20  Npo-Mir-133-P21  Oan-Mir-133-P1-v1  Oan-Mir-133-P1-v2  Oan-Mir-133-P2-v1  Oan-Mir-133-P2-v2  Oan-Mir-133-P3-v1  Oan-Mir-133-P3-v2  Oan-Mir-133-P4-v1  Oan-Mir-133-P4-v2  Obi-Mir-133  Ocu-Mir-133-P1-v1  Ocu-Mir-133-P1-v2  Ocu-Mir-133-P2-v1  Ocu-Mir-133-P2-v2  Ovu-Mir-133  Pbv-Mir-133-P1-v1  Pbv-Mir-133-P1-v2  Pbv-Mir-133-P2-v1  Pbv-Mir-133-P2-v2  Pbv-Mir-133-P3-v1  Pbv-Mir-133-P3-v2  Pbv-Mir-133-P4-v1  Pbv-Mir-133-P4-v2  Pfl-Mir-133-v1  Pfl-Mir-133-v2  Pma-Mir-133-o1-v1  Pma-Mir-133-o1-v2  Pma-Mir-133-o2-v1  Pma-Mir-133-o2-v2  Pma-Mir-133-o3-v1  Pma-Mir-133-o3-v2  Pma-Mir-133-o4-v1  Pma-Mir-133-o4-v2  Pmi-Mir-133-P9a  Pmi-Mir-133-P9b  Rno-Mir-133-P1-v1  Rno-Mir-133-P1-v2  Rno-Mir-133-P2-v1  Rno-Mir-133-P2-v2  Rno-Mir-133-P3-v1  Rno-Mir-133-P3-v2  Sha-Mir-133-P1-v1  Sha-Mir-133-P1-v2  Sha-Mir-133-P2-v1  Sha-Mir-133-P2-v2  Sha-Mir-133-P3-v1  Sha-Mir-133-P3-v2  Sko-Mir-133-v1  Sko-Mir-133-v2  Sme-Mir-133-P16  Sme-Mir-133-P17  Spt-Mir-133-P1  Spt-Mir-133-P2  Spt-Mir-133-P3  Spt-Mir-133-P4  Spu-Mir-133  Sto-Mir-133-P1-v1  Sto-Mir-133-P1-v2  Sto-Mir-133-P3-v1  Sto-Mir-133-P3-v2  Sto-Mir-133-P4-v1  Sto-Mir-133-P4-v2  Tca-Mir-133  Tgu-Mir-133-P1-v1  Tgu-Mir-133-P1-v2  Tgu-Mir-133-P2-v1  Tgu-Mir-133-P2-v2  Tgu-Mir-133-P3-v1  Tgu-Mir-133-P3-v2  Tgu-Mir-133-P4-v1  Tgu-Mir-133-P4-v2  Tni-Mir-133-P1-v1  Tni-Mir-133-P1-v2  Tni-Mir-133-P2a-v1  Tni-Mir-133-P2a-v2  Xbo-Mir-133  Xla-Mir-133-P1a-v1  Xla-Mir-133-P1a-v2  Xla-Mir-133-P1b-v1  Xla-Mir-133-P1b-v2  Xla-Mir-133-P2c-v1  Xla-Mir-133-P2c-v2  Xla-Mir-133-P2d-v1  Xla-Mir-133-P2d-v2  Xla-Mir-133-P3a-v1  Xla-Mir-133-P3a-v2  Xla-Mir-133-P3b-v1  Xla-Mir-133-P3b-v2  Xla-Mir-133-P4a  Xla-Mir-133-P4b  Xtr-Mir-133-P1-v1  Xtr-Mir-133-P1-v2  Xtr-Mir-133-P2-v1  Xtr-Mir-133-P2-v2  Xtr-Mir-133-P3-v1  Xtr-Mir-133-P3-v2  Xtr-Mir-133-P4-v1  Xtr-Mir-133-P4-v2 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(Dana_caf1)
scaffold_12916: 7117540-7117600 [+] Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
UCGUGAAUGAUUAUCUGCAACGCUGUAUGUAGCUGGUUGACAUCGGGUCAGAUCUAUCUUUUCAAGCAUUUGGUCCCCUUCAACCAGCUGUAGCAGUGGUUGAUGACAACAAAGUACAAGU
Get precursor sequence
Structure
    10     20     30    40    50    60
UCGUGAAUGAUUAUCUG--  -|   A       CAUC GU   CUAUCU 
          CAA CGCUGU UGUAGCUGGUUGA  GG CAGAU   U
          GUU GUGACG AUGUCGACCAACU  CC GUUUA   U
UGAACAUGAAACAACAGUA  G^   -       UCC- UG   CGAACU 
 .    110    100     90    80     70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsCNNC at 3p(+17)
Tissue expression
 +
Da
Star sequence

Dan-Mir-133_5p*

mirBase accessionNone
Sequence
0- AGCUGGUUGACAUCGGGUCAGAU -23
Get sequence
Mature sequence

Dan-Mir-133_3p

mirBase accessionMIMAT0008468
Sequence
39- UUGGUCCCCUUCAACCAGCUGU -61
Get sequence