MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Asu-Mir-137

Family name MIR-137 (all species)
Seed UAUUGCU
Species Large roundworm (Ascaris suum)
MiRBase ID asu-mir-234
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-137-P11  Aae-Mir-137-P12  Aca-Mir-137-P1-v1  Aca-Mir-137-P1-v2  Aca-Mir-137-P3-v1  Aca-Mir-137-P3-v2  Ami-Mir-137-P1-v1  Ami-Mir-137-P1-v2  Ami-Mir-137-P3-v1  Ami-Mir-137-P3-v2  Bfl-Mir-137  Bge-Mir-137-P13-v1  Bge-Mir-137-P13-v2  Bge-Mir-137-P14-v1  Bge-Mir-137-P14-v2  Bla-Mir-137-P15a  Bla-Mir-137-P15b  Bla-Mir-137-P15c  Bta-Mir-137-P1-v1  Bta-Mir-137-P1-v2  Cbr-Mir-137  Cel-Mir-137  Cfa-Mir-137-P1-v1  Cfa-Mir-137-P1-v2  Cgi-Mir-137  Cli-Mir-137-P1-v1  Cli-Mir-137-P1-v2  Cli-Mir-137-P3  Cmi-Mir-137-P1  Cpi-Mir-137-P1-v1  Cpi-Mir-137-P1-v2  Cpi-Mir-137-P3-v1  Cpi-Mir-137-P3-v2  Csc-Mir-137-P21  Csc-Mir-137-P22  Cte-Mir-137  Dan-Mir-137  Dma-Mir-137  Dme-Mir-137  Dmo-Mir-137  Dno-Mir-137-P1-v1  Dno-Mir-137-P1-v2  Dpu-Mir-137  Dre-Mir-137-P1a-v1  Dre-Mir-137-P1a-v2  Dre-Mir-137-P1b-v1  Dre-Mir-137-P1b-v2  Dsi-Mir-137  Dya-Mir-137  Ebu-Mir-137  Efe-Mir-137-P4  Efe-Mir-137-P5  Efe-Mir-137-P6  Efe-Mir-137-P7  Efe-Mir-137-P8  Efe-Mir-137-P9  Efe-Mir-137-P10  Esc-Mir-137  Ete-Mir-137-P1-v1  Ete-Mir-137-P1-v2  Gga-Mir-137-P1-v1  Gga-Mir-137-P1-v2  Gga-Mir-137-P3-v1  Gga-Mir-137-P3-v2  Gja-Mir-137-P1-v1  Gja-Mir-137-P1-v2  Gja-Mir-137-P3  Gmo-Mir-137-P1b-v1  Gmo-Mir-137-P1b-v2  Gmo-Mir-137-P3a-v1  Gmo-Mir-137-P3a-v2  Gmo-Mir-137-P3b-v1  Gmo-Mir-137-P3b-v2  Hme-Mir-137  Hsa-Mir-137-P1-v1  Hsa-Mir-137-P1-v2  Isc-Mir-137  Lan-Mir-137  Lch-Mir-137-P1  Lch-Mir-137-P3  Lgi-Mir-137  Loc-Mir-137-P1-v1  Loc-Mir-137-P1-v2  Loc-Mir-137-P3-v1  Loc-Mir-137-P3-v2  Lpo-Mir-137-P16  Lpo-Mir-137-P17  Lpo-Mir-137-P18  Lpo-Mir-137-P19  Lpo-Mir-137-P20  Mal-Mir-137-P1b-v1  Mal-Mir-137-P1b-v2  Mal-Mir-137-P3a-v1  Mal-Mir-137-P3a-v2  Mal-Mir-137-P3b-v1  Mal-Mir-137-P3b-v2  Mdo-Mir-137-P1-v1  Mdo-Mir-137-P1-v2  Mdo-Mir-137-P3-v1  Mdo-Mir-137-P3-v2  Mml-Mir-137-P1-v1  Mml-Mir-137-P1-v2  Mmu-Mir-137-P1-v1  Mmu-Mir-137-P1-v2  Mun-Mir-137-P1  Mun-Mir-137-P3  Oan-Mir-137-P1-v1  Oan-Mir-137-P1-v2  Oan-Mir-137-P3-v1  Oan-Mir-137-P3-v2  Obi-Mir-137  Ocu-Mir-137-P1-v1  Ocu-Mir-137-P1-v2  Ovu-Mir-137-v1  Ovu-Mir-137-v2  Pbv-Mir-137-P1-v1  Pbv-Mir-137-P1-v2  Pbv-Mir-137-P3-v1  Pbv-Mir-137-P3-v2  Pfl-Mir-137-v1  Pfl-Mir-137-v2  Pma-Mir-137-o1  Pma-Mir-137-o2  Pma-Mir-137-o3  Pmi-Mir-137-v1  Pmi-Mir-137-v2  Rno-Mir-137-P1-v1  Rno-Mir-137-P1-v2  Sha-Mir-137-P1-v1  Sha-Mir-137-P1-v2  Sha-Mir-137-P3  Sko-Mir-137  Spt-Mir-137-P1  Spu-Mir-137  Sto-Mir-137-P1  Tca-Mir-137-v1  Tca-Mir-137-v2  Tgu-Mir-137-P1-v1  Tgu-Mir-137-P1-v2  Tni-Mir-137-P3b  Xbo-Mir-137  Xla-Mir-137-P1  Xtr-Mir-137-P1 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(ASU_PRJNA80881_plustraces)
Scaffold313: 186097-186155 [-]
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
GUCUGUGUUUAGAAUGGCUGAAGCAGCAAAAGGUAUUCUCCGGUAAUGACAUAGUGCAUUGAAAGCUGUUAUUGCUUGAGAAUACAAAUUGUUGUCCGGCCAACAAACUGUUCAACAGU
Get precursor sequence
Structure
    10      20    30    40    50     
GUCUGUGUUUAGAAUGG---| AA    AAG    C     UAGUGCA 
          CUG GCAGCAA  GUAUUCUC GGUAAUGACA    \
          GGC UGUUGUU  CAUAAGAG UCGUUAUUGU    U
UGACAACUUGUCAAACAACC^ C-    AAA    U     CGAAAGU 
    110    100     90    80    70    60
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsNo
Tissue expression
 +
0h 11 12 24 46 64 6d 7d 8d 96 Em La Ov Se Sp Te Zy
Star sequence

Asu-Mir-137_5p*

mirBase accessionMIMAT0021499
Sequence
0- AGGUAUUCUCCGGUAAUGACA -21
Get sequence
Mature sequence

Asu-Mir-137_3p

mirBase accessionMIMAT0021500
Sequence
38- UUAUUGCUUGAGAAUACAAAU -59
Get sequence