MirGeneDB

MirGeneDB ID

Sto-Mir-30-P2c

Family name MIR-30 (all species)
Seed GUAAACA
Species Cloudy Catshark (Scyliorhinus torazame)
MiRBase ID
Paralogues Sto-Mir-30-P1b  Sto-Mir-30-P1c  Sto-Mir-30-P1d  Sto-Mir-30-P2a  Sto-Mir-30-P2b 
Orthologues Aca-Mir-30-P2c  Ami-Mir-30-P2c  Bta-Mir-30-P2c  Cfa-Mir-30-P2c  Cpi-Mir-30-P2c  Cpo-Mir-30-P2c  Dno-Mir-30-P2c  Dre-Mir-30-P2c  Ete-Mir-30-P2c  Gga-Mir-30-P2c  Hsa-Mir-30-P2c  Mdo-Mir-30-P2c  Mml-Mir-30-P2c  Mmu-Mir-30-P2c  Oan-Mir-30-P2c  Ocu-Mir-30-P2c  Rno-Mir-30-P2c  Sha-Mir-30-P2c  Tgu-Mir-30-P2c  Xtr-Mir-30-P2c 
Node of Origin (locus) Vertebrata
Node of Origin (family) Vertebrata
Genome context
(miRNA_loci_genome)
BFAA01001400.1: 433282-433340 [+]
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
CUUGACCGUGUGCAACUGAGCUCCAGGCACUGUAAACAUCCUACACUCAGCUGUAACAUAAAAGAGGCUGAGAGAAGGUUGUUUACUUUAACUGGCUUGGAACAGCAACUUUUUAAAAU
Get precursor sequence
Structure
    10    20    30       40    50     
CUUGACCGUGUGCAACUGAGC    ACU-----|   U  ACA    GUAACA 
           UCCAGGC    GUAAACA CCU  CUCAGCU   \
           AGGUUCG    CAUUUGU GGA  GAGUCGG   U
UAAAAUUUUUCAACGACA---    GUCAAUUU^   U  AGA    AGAAAA 
    110     100    90    80    70    60
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsUG at 5p(-14), CNNC at 3p(+17)
Tissue expression
 +
To
Mature sequence

Sto-Mir-30-P2c_5p

MirBase accessionNone
Sequence
0- UGUAAACAUCCUACACUCAGCU -22
Get sequence
Star sequence

Sto-Mir-30-P2c_3p*

MirBase accessionNone
Sequence
37- CUGAGAGAAGGUUGUUUACUUU -59
Get sequence