MirGeneDB

MirGeneDB ID

Sto-Mir-23-o1

Family name MIR-23 (all species)
Seed UCACAUU
Species Cloudy Catshark (Scyliorhinus torazame)
MiRBase ID
Paralogues Sto-Mir-23-o2  Sto-Mir-23-P1  Sto-Mir-23-P2 
Orthologues Aca-Mir-23-P1  Ami-Mir-23-P1  Bta-Mir-23-P1  Cfa-Mir-23-P1  Cpi-Mir-23-P1  Cpo-Mir-23-P1  Dno-Mir-23-P1  Dre-Mir-23-P1  Ete-Mir-23-P1  Hsa-Mir-23-P1  Mdo-Mir-23-P1  Mml-Mir-23-P1  Mmu-Mir-23-P1  Oan-Mir-23-P1  Rno-Mir-23-P1  Sha-Mir-23-P1  Xtr-Mir-23-P1 
Node of Origin (locus) S. torazame
Node of Origin (family) Vertebrata
Genome context
(miRNA_loci_genome)
BFAA01000014.1: 1434855-1434919 [+]
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
CAGCCCACUCCUCUCUUGCUGUGACUGUAGGGGUUCCUGGCAUUGUGAUUUAAUGAUUAAAUAAAAGUGAAAAAUCACAUUGCCAGGGAUUACCACAGAGUCACAGGCACAGGCAGCUGCUCGCG
Get precursor sequence
Structure
    10     20     30     40    50    60 
CAGCCCACUCCUCUCUUG-    --| A -      U    AAUGAUUAA 
          CUGUGAC UGU GG GGUUCCUGGCA UGUGAUUU     A
          GACACUG ACA CC UUAGGGACCGU ACACUAAA     U
GCGCUCGUCGACGGACACG    AG^ - A      U    AAGUGAAAA 
  120    110    100     90    80    70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsUG at 5p(-14)
Tissue expression
 +
To
Star sequence

Sto-Mir-23-o1_5p*

MirBase accessionNone
Sequence
0- GGGUUCCUGGCAUUGUGAUUU -21
Get sequence
Mature sequence

Sto-Mir-23-o1_3p

MirBase accessionNone
Sequence
43- AUCACAUUGCCAGGGAUUACCA -65
Get sequence