10      20    30    40    50     
GUUGUGUGUCUCAUCAGGA---| UGA   G G  U     UA   UGUAG 
           CC  GCUCC GU CCU CUGAGCUGA UCAGU   \
           GG  UGAGG CA GGA GACUUGACU GGUCA   U
ACACACGAAGAAACACCUCCCC^ UG-   A A  C     C-   CUAAA 
   110    100     90    80    70     60